گزارش تحویل جهیزیه شماره “276” به نوعروس نیازمند

گزارش تصویری از رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه توسط قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله