اربعین حسینی / تجلیل از خادمین اربعین استان یزد و هنرمندان انقلابی در مهردشت – اسفند 1397

تجلیل از خادمین اربعین استان یزد و هنرمندان انقلابی در مهردشت – اسفند 1397

قرارگاه بقیه الله/ ۴۵۰۰ نفر امانتدار حرم‌های نجف و سامرا می‌شوند/ تهیه ۷۰ جهیزیه برای زوج‌های نیازمند

قرارگاه بقیه الله/ گفتگو با واحد حوزه، مسجد و هیأت خبرگزاری فارس