قدردانی از خیرین رمضان 1399

رزمایش همدلی قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله

رزمایش همدلی، کمک مؤمنانه – رمضان 1399

گزارش تصویری از رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه توسط قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله

رزمایش همدلی رمضان 1399

دریافت کمک‌های مردمی جهت تهیه بسته‌های ارزاق برای نیازمندان