طرح بزرگ جمع‌آوری داروهای مازاد بر نیاز داخل منازل در سراسر کشور

طرح بزرگ جمع‌آوری داروهای مازاد بر نیاز داخل منازل در سراسر کشور

قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله با همت اعضای استانی خود به عنوان خدمت جهادی، اقدام به جمع‌آوری و تفکیک کل داروهای مازاد و بلا استفاده دارای تاریخ مصرف و تاریخ گذشته در منازل مردم نموده است.
در این طرح در شهرهای مختلف کشور به کمک رابط تعیین شده اقدام به دریافت داروها می شود و پس از آن توسط دکتر داروساز مورد بررسی و تفکیک قرار می گیرد و داروهای تاریخ گذشته بعد از بازیافت کارتن و شیشه و پلاستیک آن توسط شرکتهای مجاز معدوم خواهد شد.
داروهای سالم و دارای تاریخ اعتبار که مورد تایید قرار می گیرد به صورت رایگان در اختیار موسسات خیریه مورد اعتماد و دارای خدمات درمانی رایگان به نیازمندان، قرار خواهد گرفت.

گزارش طرح

پوستر طرح بزرگ جمع آوری داروهای مازاد منازل سراسر کشور توسط قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله
پوستر طرح بزرگ جمع آوری داروهای مازاد منازل سراسر کشور توسط قرارگاه جهادی حضرت بقیه الله

گزارش تصویری