اربعین حسینی 1398

گزارش تصویری از خدمات قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله در اربعین حسینی 1398

گزارش تصویری از خدمات قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله در اربعین حسینی 1398

برپایی و آماده‌سازی امانتداری‌ها و کفشداری نجف

و خدمات خادمین قرارگاه جهادی بقیه‌الله در نجف اشرف به زائران اربعین حسینیدر این باره بیشتر بدانیم: فعالیت ۴۵۰۰ خادم در کفش‌داری‌ و امانتداری حرم‌های نجف و سامرا