رادیو سلامت / حضور قرارگاه بقیه الله (عج) در ویژه برنامه بهارستان شبکه رادیویی سلامت در فروردین 1399

حضور قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله در برنامه بهارستان رادیو سلامت

حضور قرارگاه بقیهالله (عج) در ویژه برنامه بهارستان شبکه رادیویی سلامت در فروردین 1399

حضور قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله در برنامه بهارستان رادیو سلامت
حضور قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه الله در برنامه بهارستان رادیو سلامت

 به گزارش روابط عمومی قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله (عج)، نماینده این قرارگاه امروز مهمانِ «ویژه برنامه بهارستان شبکه رادیویی سلامت» با موضع کار جهادی با محوریت حوزه سلامت بودند.

در این برنامه از رادیو سلامت، جناب آقای محمد هادی مذهب جعفری با بیان مفهوم کار جهادی به نقش و تأثیر آن در ایجاد تمدن اسلامی پرداخته و شرحی از تاریخچه، اقدامات و فعالیت‌های قراگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله (عج) در عرصه‌های مختلف و جدیدترین اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در زمینه مبارزه با کرونا و برنامه‌های آینده در دست اجرا پرداختند.

گفتنی‌ست شبکه رادیویی سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز در دسترس می‌باشد