اطعام عید ولایت، عید غدیر 99

امام صادق (ع): غذا دادن به یک مومن در روز عید غدیر ثواب اطعام یک میلیون پیامبر و صدیق و یک میلیون شهید و یک میلیون فرد صالح را در حرم خداوند دارد.

(بحار ج 6 صفحه 303)

اطلاع رسانی دریافت کمک های مردمی برای عید غدیر

آماده سازی جهت طبخ غذا توسط خواهران قرارگاه

طبخ غذا در شب عید غدیر توسط خادمین قرارگاه

گزارش تصویری آماده سازی مواد اولیه برای طبخ غذای عید غدیر

گزارش تصویری طبخ غذا در شب عید غدیر برای توزیع در روز عید

در مرح