دسته‌ها
اخبار قرارگاه

قرارگاه جهادی بقیه الله را به خادمی در سامرا می‌شناسند.

مصاحبه مسئول محترم قرارگاه فرهنگی جهادی بقیهالله

دسته‌ها
گزارش‌های قرارگاه

اربعین حسینی 1398

گزارش تصویری از خدمات قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله در اربعین حسینی 1398

دسته‌ها
اخبار قرارگاه

قرارگاه بقیه الله/ ۴۵۰۰ نفر امانتدار حرم‌های نجف و سامرا می‌شوند/ تهیه ۷۰ جهیزیه برای زوج‌های نیازمند

قرارگاه بقیه الله/ گفتگو با واحد حوزه، مسجد و هیأت خبرگزاری فارس