گزارش تصویری از فعالیت جهادی سیل 98 سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری از فعالیت های جهادگران قرارگاه در جریان سیل فروردین 98 و در کمک به مردم آسیب دیده. در جریان حوادث ابتدای سال 98 و وقوع سیل و آسیب دیدن جمع کثیری از مردم شریف استان سیستان و بلوچستان، در مرحله اول جهادگران استان یزدِ این قرارگاه در منطقه استقرار یافته و با همت جهادگران عزیز، روزانه بیش از 3000 غذا تهیه و پخت شده و در بین مردم آسیب دیده توزیع شد.
گزارش تصویری از بخش کوچکی از فعالیت های عزیزان را ببینید: